Om utbildningen

Utbildningen har tagits fram av Uppdrag Psykisk Hälsa på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Syftet är att bidra till ett ännu bättre och mer likvärdigt arbetssätt inom första linjen.

I utbildningen får du lära dig om kartläggningssamtal på första linjen för att samtalet ska ge bra och heltäckande information och bli en positiv upplevelse för de som deltar.

Utbildningen består av text, kortfilmer, reflektionsfrågor och självtest samt möjlighet att ge återkoppling. Innehållet är i första hand anpassad för dator, läsplatta eller smart telefon. Fördjupningsmaterial och en utskriftsversion av utbildningen finns under Material.

Du behöver inte göra klart hela utbildningen vid ett tillfälle. På Min sida (övre högra hörnet) kan du registrera din e-postadress för att få en länk som gör att du kan lätt kan gå tillbaka där du senast var i utbildningen. När du startat utbildningen kan du också registrera din e-postadress genom att klicka på Spara-knappen (nedre högra hörnet).

Totalt tar utbildningen cirka 90 minuter.

 

Utbildningens innehåll

Utbildningen består av fem olika delar och en kursutvärdering. När du startat utbildningen kan du navigera mellan delarna genom att klicka på listen i botten av fönstret.

1. Första linjen

Del ett handlar om vad första linjen för barn och ungas psykiska hälsa är och om viktiga egenskaper hos den här typen av verksamhet.

2. Kartläggning

Del två handlar om mål och innehåll i kartläggningssamtal på första linjen.

3. Bemötande

Del tre handlar om förhållningsätt inför och i samtal med barn och unga.

4. Filmen ”Anna”

I del fyra får du möta Anna och hennes pappa under ett kartläggningssamtal och reflektera över hur det du lärt i tidigare delar.

5. Filmen ”Jesper”

I del fem får du möte Jesper och hans mamma under ett kartläggningssamtal och reflektera över det du lärt i tidigare delar.

Kursutvärdering

I den sjätte och sista delen av får du fylla i vad du tyckte om webbutbildningen

 

Starta utbildningen genom att klicka på hemknappen i övre vänstra hörnet (Första linjen).

Du som vill använda något av de webbaserade produkter som Uppdrag Psykisk Hälsa producerat tar själv ansvar för att det används rätt.

Uppdrag Psykisk Hälsa

Uppdrag Psykisk Hälsa/Sveriges Kommuner och Landsting utvecklar kunskap, metoder och verktyg tillsammans med kommuner och landsting för effektiva insatser inom området psykisk hälsa.