E-utbildning om kartläggningssamtal med barn och unga – Betaversion

Här kan du lära dig om eller repetera grunderna i att göra kartläggningssamtal med barn och unga. Kartläggning av problem, risk- och skyddsfaktorer ger underlag för rätt insatser utifrån barnets, ungdomens och familjens behov och förutsättningar.

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med tidiga insatser vid tecken på, eller risk för, psykisk ohälsa – så kallade förstalinjesinsatser. Utbildningen är gratis.

Du måste fylla i formulären innan du börjar utbildningen
Har du redan påbörjat utbildningen? Klicka här för att hämta dina sparade uppgifter.

Så här går det till

  • Utbildningen tar cirka 90 minuter att genomföra och består av text, kortfilmer, reflektionsfrågor och självtest.
  • Innehållet är anpassat för dator, läsplatta och smart telefon.
  • Fördjupningsmaterial och en utskriftsversion av utbildningen finns under Material.
  • När du startat utbildningen kan du navigera mellan delarna genom att klicka på listen i nedre delen av fönstret.
  • Du behöver inte göra klart hela utbildningen vid samma tillfälle. Registrera din e-postadress när du startat utbildningen för att kunna återuppta utbildningen.
  • I utbildningens sista del kan du ge återkoppling på utbildningens innehåll och utformning.

Utbildningen är framtagen inom ramen för Uppdrag Psykisk HälsaSveriges Kommuner och Landsting.

Starta utbildningen

Du som vill använda något av de webbaserade produkter som Uppdrag Psykisk Hälsa producerat tar själv ansvar för att det används rätt.

Uppdrag Psykisk Hälsa

Uppdrag Psykisk Hälsa/Sveriges Kommuner och Landsting utvecklar kunskap, metoder och verktyg tillsammans med kommuner och landsting för effektiva insatser inom området psykisk hälsa.