Material

Här hittar du utskriftsversioner av allt textmaterial i utbildningen.

Hela utbildningen

Utbildningen är tänkt att göras på dator, läsplatta eller smart telefon och består delvis av filmsekvenser och interaktiva övningsuppgifter. Dessa delar finns av naturliga delar inte i utskriftsversionen.

Utskriftsversion av hela utbildningen

Samlade reflektionsfrågor

Här finns en utskriftsversion reflektionsfrågorna från utbildningens olika delar.

Frågorna kan till exempel användas som underlag för gruppdiskussion, till exempel på APT-möte i din första linjeverksamhet.

Fördjupningsmaterial

Här finns samlade utskriftsversioner av fördjupningsmaterial från olika delar av utbildningen.

§ Del 2. Kartläggning

Kartläggningsfrågor (pdf)

§ Del 3. Bemötande

Du som vill använda något av de webbaserade produkter som Uppdrag Psykisk Hälsa producerat tar själv ansvar för att det används rätt.

Uppdrag Psykisk Hälsa

Uppdrag Psykisk Hälsa/Sveriges Kommuner och Landsting utvecklar kunskap, metoder och verktyg tillsammans med kommuner och landsting för effektiva insatser inom området psykisk hälsa.