Integritetspolicy

Denna integritetspolicy (“policy”) beskriver hur dina uppgifter samlas in och behandlas genom användning av ForstaLinjenKartlaggning.se som ägs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Syftet med webbutbildningen är att skapa en central, användarvänlig och säker e-tjänst som är tillgänglig för intresserade att lära sig mer om kartläggning inom Första Linjen.

Begrepp

“Du”, “din”, “dina”: hänvisar till den som använder sig av webbutbildningen.

“Personuppgifter”: uppgifter som individuellt eller tillsammans med andra uppgifter kan kopplas till en viss individ, till exempel e-postadress.

“Utbildningen”, “webbutbildningen”: tjänsten som används för att samla in statistik om användandet och genomförandet av webbutbildningen.

Insamling och behandling av personuppgifter

Information samlas in genom tjänsten ForstaLinjenKartlaggning.se. Tjänsten görs tillgänglig och ägs av SKL. Dina uppgifter bearbetas och lagras i tjänsten endast för statistiska ändamål.

Tillgång till uppgifter i tjänsten

En teknisk administratör på SKL har åtkomst till själva tjänsten av administrativa och tekniska skäl.

Uppgifterna i portalen kommer inte att delas eller lämnas ut till tredje part.

Säkerhet

Uppgifter som samlas in via tjänsten skickas och lagras i krypterad form.

Radering av uppgifter

En teknisk administratör på SKL ansvarar för vidarebehandling och radering av uppgifterna som görs tillgängliga till dem via tjänsten.

Frågor?

Vid frågor eller funderingar kring hantering av personuppgifter relaterat till tjänsten, kontakta SKL.

Du som vill använda något av de webbaserade produkter som Uppdrag Psykisk Hälsa producerat tar själv ansvar för att det används rätt.

Uppdrag Psykisk Hälsa

Uppdrag Psykisk Hälsa/Sveriges Kommuner och Landsting utvecklar kunskap, metoder och verktyg tillsammans med kommuner och landsting för effektiva insatser inom området psykisk hälsa.